Pre 4 godine sam kreirala svoju prvu tablu sa ciljevima i željama. Sa puno ljubavi i pažnje sam seckala sličice iz časopisa, ispisivala na raznobojnim...