Solidarnost je nešto što se ne uči zvanično u školi. Neguje se u porodici, prenosi kroz interakciju sa drugim ljudima, vežba u situacijama kada pojedinac...