Putuju bez pasoša, žive sa više žena i svoje bogatstvo mere u broju grla stoke. Imaju rituale koji mogu da ugroze živote, ipak ostaju dosledni...