Svaka životna promena donosi more pitanja i najčešće nove strahove koje treba prevazići.  Promena posla je jedan od većih životnih stresova. Čak i ako je...