Svakog dana po povratku u smeštaj bih se ušuškala ukrevet i kuckala utiske od tog dana. Pokušavala sam da upijem sve što sam videla, čula...