Kako da stignem sve što zamislim? Kako da ne odugovlačim sa onim što zamislim da uradim? Odakle da počnem sa beskrajne ‘to do’ liste… Često...