Znate već… Bio jednom jedan san. Nedosanjan. Ostavljen za neko drugo vreme. Možda i neki drugi život. Ali imam samo ovaj jedan. Pa reših da...