Pre par dana sam bila inspirisana Geri Vijevom objavom o ljudima koji se žale na roditelje koji ih izdržavaju, a imaju preko 22 godine, pa...